Tjänster

Vi utför alla typer av bygg och markarbeten i branschen

Vi utför oftast totalentreprenad med tillhörande totalansvar samt med gällande försäkringar kring det.

Vi arbetar mest mot privata kunder men utför även arbeten åt den offentliga sektorn. Däribland: Ölands Försäkringsbolag, Borgholms Kommun, Borgholms Energi, Riksbyggen, husmonteringsfirmor med flera.
Vi utför årligen service, byggnation och projekterings arbete åt Expandia Moduluthyrning mellan Ronneby i söder och Vimmerby/Gamleby i norr.

Kontrollansvar & Överlåtelsebesiktning

Kontrollansvar

Vi innehar certifiering enligt PBL som kontrollansvarig mot bygglov med tillhörande konsultförsäkring. Vi utför årligen ett antal uppdrag inom detta som redovisas till certifieringsorganet för vidare få förlänga sitt certifikat som Kontroll ansvarig (KA) Vi innehar certifikatet via KIWA med behörighetsnivå: N.

Överlåtelsebesiktning

Som medlem i SBR och via deras utbildningsprogram är jag (Andreas) SBR godkänd besikningsman gällande överlåtelsebesikningar. En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning (en överlåtelse).

 

Svenska Byggingenjörers Riksförbund

Vi är medlemmar i SBR och erbjuder konsulttjänster inom bygg, i nuläget som kontrollansvarig, överlåtelsebesiktningar & projektledning.