Om Janssons Bygg

Om Janssons Bygg

Vi som driver firman heter Andreas och Maria Jansson, vi bor med våra 3 barn i Gärdslösa på Öland.

Företaget startades av oss 2007, idag är vi ett aktiebolag med Janssons Bygg Öland AB som officiellt namn.
Under 2010 gjorde vi ett aktivt val att expandera vilket innebar att vi fick större kapacitet och arbetar medstadels på Öland men även närmaste Kalmartrakten.

2 (7)

Vi är 13 personer involverade i företaget & vår styrka är duktigt folk med samma mål!
Vi utför alla typer av byggnad & markarbeten – inget är för litet eller för stort!
Vi utför oftast totalentreprenad med tillhörande totalansvar samt med gällande försäkringar kring det.
Vi arbetar i största del mot privata kunder men utför även mycket arbeten åt den offentliga sektorn. Däribland: Försäkringsbolag, Borgholms Kommun, Borgholms Energi, Riksbyggen, husmonteringsfirmor med mera.
Vi utför årligen service, byggnation och projektledning åt Expandia Moduler AB mellan Ronneby i söder och Vimmerby/Gamleby i norr.

Vi jobbar alltid efter vårt motto: "Med fokus på kunskap och bemötande"

Utbildningar och åtaganden

Vi är certifierade som "HJÄRTSÄKER ZON" via hjärt & lungfonden då samtlig personal är utbildade inom D-HLR (Defibrillator-Hjärt & Lungräddning).

Vi innehar en hjärtstartare/defibrillator som samtliga är utbildade på att använda, den finns även med på register för akut hjälp i samhället.

Samtliga av våra fordon är utrustade med brandsläckare, pocketmask och första hjälpen utrustning med utförd utbildning via DAHL Medical.

Vi är utbildade inom BAS U & P: Riskanalysering & arbetsmiljö.

Jag (Andreas) är certifierad enligt PBL lagen via KIWA som kontrollansvariga mot bygglov med tillhörande konsultförsäkring.

Jag (Andreas) är SBR godkänd besikningsman och erbjuder därmed utförande av överlåtelsebesiktningar.

Vi jobbar givetvis efter Skatteverkets regler kring personalliggare i byggbranschen med elektronisk utrustning och ID06 legitimerad personal.

Vi är erforderligt utbildade för ställningsbyggnad och skyliftarbeten, vi har godkända ställningar samt egen skylift & saxlift till förfogande i företaget.

Personalen är utbildade enligt säkra lyft för att få arbeta med lastbils/mobil monterade lyftkranar.

Vi följer reglerna gällande heta arbeten genom utbildningar för att få utföra den typen av arbeten.

Vi utför även gräv/schaktjobb med korrekt utbildad personal och SMP besiktigade maskiner, under vintern utför vi dessutom snöplogning via avtal med b la. Riksbyggen med vår maskinpark.

Vi utför viss röjning och trädfällning oftast i samband med mark/schaktarbeten, detta via innehav av motorsågs körkort av utförande personal.

Vi utför asbestsaneringsarbeten med erforderliga utbildningar och tillstånd.

Vi innehar kabel detekterande utrustning, för att minera kabelbrott vid markarbeten.

Miljöengagemang

Vi värnar om miljön och källsorterar vårt allt byggavfall.
Deponi/avfall sorteras delvis på vårt lager & återvinns vidare via återvinningscentraler.
Vi har flera egna containrar för rent trä avfall som flisas till fjärrvärme & övrigt går till sopsorterings stationer.
Alla gräv & schaktmassor transporteras till vårt lager där det separeras för återanvändning.
Vi placerar deponi säckar (1m3) på våra mindre byggplatser som hämtas med kranbil för transport till sortering.

Allt begagnat & överblivet byggmaterial/fönster/dörrar/kök/mm säljer vi på vårt återbruk i Gärdslösa där pengarna går oavkortat till välgörande ändamål.

Svenska Byggingenjörers Riksförbund

Vi är medlemmar i SBR och erbjuder konsulttjänster inom bygg, i nuläget som kontrollansvarig, överlåtelsebesiktningar & projektledning.