Konsulttjänster

Konsulttjänster

Vi erbjuder även konsulttjänster genom utbildningar via Byggutbildarna och Svenska Byggingenjörernas Riksförbund samt certifiering via KIWA.

Överlåtelsebesiktning & statusbesiktning

SBR godkänd besiktningsman

Namnlös

Certifierad kontrollansvarig

Via Byggutbildarna och certifikat utfärdat av KIWA

Byggingenjör SBR

SBR godkänd Ingenjörs kompetens

Svenska Byggingenjörers Riksförbund

Vi är medlemmar i SBR och erbjuder konsulttjänster inom bygg, såsom statusbesiktning, kontrollansvar, överlåtelsebesiktning & projektledning.