Tjänster

Vi utför alla typer av byggnadsarbeten och markarbeten – inget är för litet eller för stort!

Vi utför oftast totalentreprenad med tillhörande totalansvar samt med gällande försäkringar kring det.
Vi arbetar mest mot privata kunder men utför även arbeten åt den offentliga sektorn. Däribland: Ölands Försäkringsbolag, Borgholms Kommun, Borgholms Energi, Riksbyggen, husmonteringsfirmor med flera.
Vi utför årligen service, byggnation och projekterings arbete åt Expandia Moduluthyrning mellan Ronneby i söder och Vimmerby/Gamleby i norr.

Certifierad kontrollansvarig

Vi innehar certifiering enligt PBL som kontrollansvarig mot bygglov med tillhörande konsultförsäkring. Vi utför årligen ett antal uppdrag inom detta som redovisas till certifieringsorganet för vidare få förlänga sitt certifikat som Kontroll ansvarig (KA) Vi innehar certifikatet via KIWA med behörighetsnivå: N.

En kontrollansvarigs (KA) uppgifter och åtagande

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan.

Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall.

Den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

Vid avvikelser från kontrollplanen ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Den kontrollansvarige ska dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked.

Den kontrollansvarige ska ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.